SelectedSolutions h/o ComputerWinkelSpijkenisse.nl hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Cookies
ComputerWinkelSpijkenisse.nl gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld ervoor zorgen dat het winkelmandje of wenstlijst wordt onthouden.
 Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Toestemming voor cookies
Niet voor alle cookies is toestemming nodig: (bron: rijksoverheid.nl lees meer...)


Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Analytische cookies

  Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

 • Functionele cookies

  Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Bij uw bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies (d.m.v. een linkje Privacy & Cookies bovenin het scherm). U heeft hiermee de keuze gehad om direct na het lezen van deze informatie pagina over privacy en cookies onze website te verlaten.

Geen toestemming (meer) voor cookies
Wil je niet dat de cookies worden toegepast? Geen zorgen, bijna elke browser heeft de mogelijkheid om deze optie uit te schakelen. Je bent immers niets verplicht. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Privacy
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SelectedSolutions houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy verklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SelectedSolutions zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens zoals beschreven in Artikel 2.


Privacyverklaring

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit
Artikel 2 - Contactgegevens
Artikel 3 - Soorten en doeleinden
Artikel 4 - Bewaartermijn
Artikel 5 - Gebruik van cookies
Artikel 6 - Nieuwsbrieven
Artikel 7 - Gegevens derden
Artikel 8 - Autoriteit persoonsgegevens
Artikel 9 - Inzage en correctie
Artikel 10 - Wijziging in deze privacyverklaringArtikel 1 - Identiteit
ComputerWinkelSpijkenisse.nl
SelectedSolutions
Trasmolenlaan 12
3447 GZ  Woerden
KvK 51814633


Artikel 2 - Contactgegevens (privacy gerelateerde vragen)
Contactpersoon W. Smeding
Tel. 0181-850740
Email. privacy@selectedsolutions.nl


Artikel 3 - Soorten en doeleinden
Natuurlijk hebben we gegevens van je nodig om het verloop van jouw bestelling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit gaat om NAW gegevens een e-mailadres en een telefoonnummer. Ondernemers vragen wij om een K.v.K en BTW nummer. De gegevens worden enkel gebruikt voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd. Wij verhuren of verkopen deze gegevens niet aan derden.


Artikel 4 - Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de garantietermijn. Daarnaast hebben wij een administratieve bewaarplicht van 7 jaar voor de Belastingdienst.


Artikel 5 - Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen op onze website goed functioneren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld ervoor zorgen dat het winkelmandje wordt onthouden. Cookies zijn kleine bestandjes die dit voor je doen. Ook gebruiken wij cookies voor het meten van het aantal bezoekers en daarmee kunnen wij ons aanbod nog beter afstemmen. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in de cookies. Wil je niet dat cookies worden toegepast? Geen zorgen, bijna elke browser heeft de mogelijkheid om deze optie uit te schakelen. Je bent immers niets verplicht.


Artikel 6 - Nieuwbrieven
Het is mogelijk om een nieuwsbrief met onze aanbiedingen te ontvangen. Tijdens het plaatsen van een bestelling kan hiervoor worden aangemeld. Uitschrijven kan via de uitschrijflink onderin de nieuwsbrief.


Artikel 7 - Gegevens derden
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop.
Afhankelijk van de gemaakte keuze om te betalen worden je gegevens verwerkt door Mollie Payments of Afterpay.
Gegevens die nodig zijn voor verzenden van je bestelling worden verwerkt door SendCloud.
Gegevens die nodig zijn voor het meten van de aantallen website bezoekers worden verwerkt door Google Analytics.

Deze bedrijven zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en nemen adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.


Artikel 8 - Autoriteit Persoonsgegevens
SelectedSolutions is toegewijd om samen te werken met de consument en autoriteiten voor gegevensbescherming om elke bezorgdheid over de privacy op te lossen. De Autoriteit Persoongegevens houdt toezicht en bied de mogelijkheid om een klacht in te dienen.


Artikel 9 - Inzage en correctie
Onze klanten hebben het recht om hun gegevens in te zien, aan te passen, volledig te laten verwijderen indien gegevens niet meer relevant zijn of opgestuurd te krijgen. Voor het opvragen van je eigen persoonsgegevens of het doorgeven van een wijziging kan door te mailen naar privacy@selectedsolutions.nl


Artikel 10 - Wijziging in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aangebeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.